Kemp a okolí

Kemp se nachází nedaleko turistických tras a nabízí vám tak možnost výletů krajem bohatým na historické památky. V této sekci si dovolujeme připravit Vám několik užitečných informací, které Vám pomohou se dozvědět o památkách více.

Rozhledna Hýlačka

Rozhledna Hýlačka leží na okraji Tábora v části Větrovy na vrchu Svobody 525 m n.m. Byla postavena r. 1920 Klubem českých turistů Tábor. Plán vypracoval Dr. Theodor Petřík, který navrhl podobu husitské hlásky. Původně byla kryta šindelem, později eternitem. Po r. 1967 byla pronajata Svazarmu, KČT Tábor ji získal v r. 1990 a r. 1991 byla znovu otevřena. V r. 1995 byla prohlášena kulturní památkou.

Kozí Hrádek

Zřícenina hradu Kozí Hrádek se nachází v lese na úzkém nevysokém ostrohu při levém břehu Kozského potoka jihovýchodně od Tábora v Jihočeském kraji. Kozí Hrádek je národní kulturní památkou. Kozí Hrádek je spojen s působením Mistra Jana Husa, který zde napsal svá díla: Výklad víry, Dcerku, O svatokupectví a Postilu. Hrad obklopoval hluboký příkop, napájený vodou z Kozského potoka, a ze tří stran i hliněný val s dřevěnou palisádou. Vstup do hradu vedl přes potok od východní strany po mostě, který ústil do brány, uzavírající malé vnější nádvoří s hospodářskou budovou a studnou. Opevnění oválného půdorysu pak směrem k západu obklopovalo vnitřní hrad. Hradní jádro, také obehnané zdí, do něhož se vstupovalo jednoduchou bránou v hradbě, tvořila hranolová obytná věž a západně od ní obdélná budova. Z většiny hradních objektů se dochovaly nevysoké zdi.

Tábor (Hrad Kotnov)

Hrad Kotnov stojí na západním konci města Tábora v Jihočeském kraji. Hrad měl přibližně pětiboký půdorys. Obvodovou hradbu zpevňovaly nejméně 4 věže, k hradbě se na jihovýchodní straně připojoval palác a na severozápadní straně pak další podélné obytné stavení. Po založení Tábora doplnila hrad parkánová hradba, napojená na městské opevnění a na západní straně i na mohutnou Bechyňskou bránu. V jejím sousedství stojí nárožní válcová věž, která je nejlépe dochovanou částí hradu. Zajímavým prvkem je arkýř, umožňující vysunutí trámu s kladkou, s jejíž pomocí se do jednotlivých pater vytahovala děla. Věž je nejstarší tzv. bateriovou věží u nás; je významným dokladem progresivního vývoje opevňovací techniky na rozhranní středověku a novověku. Z dalších částí hradu se dochovalo torzo další válcové věže na jižní straně a část hranolové věže v severní části obvodové hradby. Věž hradu Kotnov s přilehlou Bechyňskou bránou je národní kulturní památkou. Vyhlídkový ochoz je veřejnosti přístupný, v prostorách brány je muzejní expozice Život a práce středověké společnosti.

Klokoty

Klokoty jsou dnes předměstí města Tábora. Leží na jeho západním okraji asi 2 km od centra vysoko nad údolím řeky Lužnice.
Poutní kostel Panny Marie a klášter v Klokotech vznikly na místě bývalého gotického farního kostela, který je vzpomínán již ve 13. století. Ojedinělý barokní komplex pochází z let 1701 - 1730. Kostel stojí na lichoběžníkovém nádvoří, které je obklopeno otevřenými ambity, čtyřmi polygonálními kaplemi a budovou bývalé rezidence.
Jednolodní chrám Panny Marie má trojboce uzavřený presbytář a dvě boční kaple. Presbytář a kaple jsou sklenuty vysokými kopulemi, loď má plochý strop.
Vybavení kostela je převážně barokní z 18. století. Hlavní oltář pochází z roku 1743 a je ze zlaceného stříbra.

Historické město Tábor

Tábor leží v Jižních Čechách, severozápadním směrem od města Jindřichův Hradec. Město se rozkládá v severozápadní části Českomoravské vrchoviny. Město hrálo velmi významnou roli v husitských válkách, náměstí sloužilo jako shromaždiště vojska. Větší část města byla postavena na pravém břehu Lužnice. Město rozděluje na dvě části rozlehlý rybník Jordán, který byl původně vybudován jako zásobárna vody a dnes slouží jako přírodní koupaliště. U jižního okraje rybníka jsou chovné sádky. Na severním břehu Jordánu najdeme kemp. Další kempy najdeme na břehu řeky u jižního a západního okraje města a jsou využívány především vodáky, kteří sjíždějí řeku Lužnici. V okolí města bylo vybudováno několik malých rybníků. Severozápadním a johovýchodním směrem z města jsou vybudovaná letiště s přistávací drahou. Ve městě se křižuje několik cyklistických tras a jedna z nich nese název Rožmberského dědictví. Tábor je výchozím bodem turistických tras. Jižním směrem dojdeme k obci Větrovy nad níž byla na kopci postavena rozhledna Hýlačka. U jižního okraje města byla vyznačena naučná stezka nesoucí název Lesnická.

Hrad Choustník

Zřícenina hradu Choustník stojí na protáhlém, zdaleka viditelném kopci (680 m) nad stejnojmennou obcí na Táborsku v Jihočeském kraji. Choustník je jedinou ukázkou tzv. dvojhradu u nás, kdy dva šlechtičtí stavebníci stavěli spolu, měli společné opevnění, ale každý svůj samostatný hradní palác. Ze dvou hradních jader je starší západní, které bylo vybudováno hned po založení hradu na nejvyšším místě ostrohu, s velkým čtyřhranným bergfritem a rozměrným palácem, obsahujícím i kapli. Na východní straně bylo postaveno druhé jádro, rovněž se čtyřhrannou věží a palácem. V dolní části hradiště leží poměrně rozsáhlé předhradí s pozůstatky hospodářských budov a studnou. Kromě příkopů a valů, chránících hradní areál od severu a jihu, navazuje na pozdně gotickou předsunutou východní věž ještě mimořádně rozlehlé valové opevnění. Dochovaly se rozsáhlé a mohutné zříceniny všech hradních částí. Nejvyšší a nejzachovalejší věž, která je přístupná schodištěm a měří 18 metrů, byla upravena na rozhlednu s vynikajícím výhledem.

Zámek Červená Lhota

Pohádkový renesanční zámek Červená Lhota stojí na skalnatém ostrově uprostřed rybníka. Do zámku se vstupuje kamenným mostem, který spojuje zámek se souší. Zámek se nachází v Jihočeském kraji, severozápadním směrem od Jindřichova Hradce. Zámek tvoří čtyři křídla, která uzavírají vnitřní malé nádvoří s arkádou a jsou zdobena obloučkovitými štíty. Zámecká stavba zabírá celou skálu, vystupující z rybníka, jen jihozápadní nároží vyrůstá přímo z vody. V zámeckých místnostech je bohatá kolekce historického nábytku, kachlových kamen, nádobí, obrazů, lustrů, skla, porcelánu, koberců atd. V přilehlém anglickém parku se nachází kaple Nejsvětější Trojice. Kolem rybníka vede značený turistický okruh. Červená Lhota patří k našim nejkrásnějším a nejromantičtějším zámkům. Zámek Červená Lhota láká nejen davy turistů, ale i mnoho filmařů.

Zámek Hamr

Mohutný zámek, který si dosud uchoval vzhled původní tvrze, se nachází v obci Hamr na Táborsku v Jihočeském kraji.
Zámek je třípatrová budova se dvěma souběžnými sedlovými střechami, v některých zámeckých místnostech se dochovaly valené klenby s výsečemi. Zámek není veřejnosti přístupný.


Zámek Ohrada

Barokní lovecký zámek stojí v malebném prostředí na břehu Munického rybníka nedaleko města Hluboká nad Vltavou v Jihočeském kraji. Patrová zámecká budova s polopatrem a pavilónovými křídly obklopuje s navazujícími účelovými a hospodářskými objekty čtvercový dvůr. Před střední průčelní rizalit je představěn portikus s balkónem. Při zámku je ještě jeden dvůr, na kterém bývaly pořádány štvanice býků a černé zvěře. V ose zámeckého přízemí je rozlehlý vestibul. Hodnotná je i umělecká výzdoba interiérů – např. nástropní fresky na námět báje o bohyni lovu Dianě ve velkém sále od J. Werleho z roku 1715, fresky od J. Werleho a štukatury F. Carrobia v zámecké kapli aj. Zemědělské muzeum v Praze instalovalo na zámku muzeální expozici s celorepublikovou působností pro obory lesnictví, rybářství a myslivost. Kromě sbírky loveckých trofejí a preparované zvěře tady mohou návštěvníci vidět i lovecké zbraně, herbáře, sbírku ornitologickou, entomologickou apod. U zámku při břehu Munického rybníka je malá zoologická zahrada, ve které žije převážně středoevropská zvířena.

Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká se rozléhá v malebném prostředí jižních Čech, několik kilometrů severním směrem od Českých Budějovic. Zámek je přístupný denně mimo pondělí v měsíci červnu a každý den v červenci až říjnu. K mimořádně bohatému vnitřnímu vybavení zámku patří cenné řezbářské a štukatérské práce, sbírka gobelínů, obrazů, skla, porcelánu, zbraní aj. Kolem zámku je rozlehlý anglický park a obora s barokním loveckým zámečkem. Za zmínku také stojí jízdárna z roku 1847, která je sídlem Alšovy jihočeské galerie s expozicí gotického a moderního umění. Zámek Hluboká nad Vltavou patří k nejnavštěvovanějším zámkům u nás.

Karlův Hrádek

Výrazné zříceniny hradu Hrádek, zvaného také Karlshaus, stojí na zalesněném ostrohu nad levým břehem Vltavy. Zřícenina hradu Hrádek se nachází na Českobudějovicku v Jihočeském kraji. Hrad nepravidelného, přibližně trojúhelníkového půdorysu, byl na všech stranách obehnán neobvykle mohutným příkopem a valem. Vstup do hradu střežila brána v průjezdu severního křídla, v níž lze dodnes vidět kamenné lavice. Z větší části se dochovala hradní kaple. Hrad patřil k objektům bezvěžové dispozice, typově vycházejících z přemyslovských hradů s obvodovou zástavbou. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.

Zámek Březí

Březí ze zámečkem zvaným Hrádek se nachází 5 km jihozápadně od Týna nad Vltavou, v těsné blízkosti Jaderné elektrárny Temelín.
Zámek je dvoukřídlá patrová budova. Uprostřed průčelí obráceného k jihu je dvoupatrová věž. Po pravé, východní straně věže je patrové stavení s klenutým přízemím, zřejmě bývalá tvrz, v nárožích podepřená. Západní křídlo je přístavek z 19. stol.
Zámek je ve vlastnictví Jaderné elektrárny Temelín a je pro veřejnost nepřístupný.

Zámek Koloděje nad Lužnicí

Barokní zámek je dominantou obce Koloděje nad Lužnicí na Českobudějovicku v Jihočeském kraji. Zámek je patrová budova s věží v jižním průčelí, která je zřejmě pozůstatkem původní tvrze. Na mnoha místech se na zámeckých fasádách dochovaly zbytky psaníčkového sgrafita. Na východní a jižní straně navazuje na zámek menší park. Zámek není veřejnosti přístupný.

Zámek Černice

Barokní lovecký zámek stojí v centru Černické obory. Zámek se nachází na Táborsku v Jihočeském kraji. Zámek má pozoruhodný půdorys – z centrálního šestibokého útvaru vybíhají 3 obdélná patrová křídla. Zámecká stavba má poměrně jednoduché fasády a mansardovou střechu. Některé zámecké místnosti mají křížové nebo valené klenby s výsečemi, přízemní hala je zaklenuta štukovým zrcadlem.

Město Jindřichův Hradec

Komplex budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci, který se nachází v Jihočeském kraji, je třetím nejrozsáhlejším a jedním z nejnavštěvovanějších památkových objektů u nás. Komplex budov kolem tří nádvoří se již řadu staletí zrcadlí na hladině rybníka Vajgar. Pro návštěvníky jsou připraveny 3 prohlídkové trasy. Z vnitřních prostor jsou umělecky nejhodnotnější komnaty ve 2. patře hradního paláce, jednu z nich zdobí raně gotické nástěnné malby na téma svatojiřské legendy z roku 1338, kaple sv. Ducha, pozdně gotický sál Královského paláce, tzv. Soudnice v Červené věži s nástěnnými malbami z doby kolem roku 1500, Malé a Velké arkády aj. Z konce 15. století pochází dosud funkční a nejzachovalejší kuchyňský prostor evropského středověku – Černá kuchyně, která se nachází v přízemí Červené věže. Unikátní a u nás ojedinělou ukázkou vlašské renesance je zahradní altán – rondel z let 1591 – 1596.

Obec Oltyně

Obec Oltyně se zámkem se nachází 12 km západně od Tábora.
Připomíná se poprvé v r. 1378. V r. 1560 tehdejší majitel Kryštof Hozlauer z Hozlau vystavěl v Oltyni tvrz. V jeho rodu zůstala do r. 1635, kdy ji koupil Jan Kryštof Neichinger z Oberneichinku. Poslední zmínka o tvrzi je z r. 1790.
Na jejím místě postavil po r. 1859 tehdejší majitel panství Josef Fellner z Feldeku novorenesanční zámek. V zámku je umístěno psychiatrické oddělení nemocnice v Táboře.
Kryštof Hozlauer z Hozlau vystavěl v r. 1560 tvrz. Poslední zmínka o ní je z r. 1790.
Na jejím místě postavil po r. 1859 Josef Fellner z Feldeku novorenesanční zámek. Nyní je zde psychiatrické oddělení nemocnice v Táboře.